News Update

News Update

Thoughtful Living

พื้นที่อยู่อาศัยในทุกอาคารของสินธร วิลเลจ นั้นได้รับการออกแบบในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างพื้นที่ที่อยู่สบายอย่างแท้จริงให้กับผู้อยู่อาศัย ทั้งในมิติของการวางผัง การจัดพื้นที่ใช้สอย การตกแต่งภายใน รวมไปถึงงานวิศวกรรมและงานระบบประกอบอาคาร ที่ล้วนผ่านกระบวนการคิดอย่างพิถีพิถัน และการร่วมมือกันของทีมงานมืออาชีพจากทุกสายงาน อาคารคอนโดมิเนียมทั้ง 5 อาคาร ได้รับการออกแบบบนแนวคิด เรื่องราว และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ทุกอาคารมีร่วมกันคือความรู้สึกสบายของความเป็น ‘บ้าน’ สำหรับการพักผ่อนทั้งกายและใจ เริ่มตั้งแต่จุดจอดรถชั้นใต้ดินในทุกโครงการที่วางขนาดของช่องจอดให้ใหญ่กว่ามาตรฐาน มีพื้นที่ให้เดินผ่านและเปิดประตูรถหยิบข้าวของได้อย่างสะดวกสบาย และมีแสงสว่างเพียงพอ ลิฟต์โดยสารที่มากพอกับความต้องการโดยไม่ต้องรอนาน โถงทางเดินเข้าสู่ห้องพักที่มีความกว้างมากกว่า 2 เมตร การวางผังประตูห้องที่หลีกเลี่ยงการเปิดประตูมาพบปะห้องตรงข้าม เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสูงสุดให้กับผู้อยู่อาศัย และเมื่อเข้าสู่ห้องพักที่ไม่ว่าจะอยู่โครงการใด มุมห้องใด ก็ได้บรรยากาศความสดชื่น เย็นสบายของสวนสีเขียวเข้ามาถึงภายใน ควบคู่กับความโปร่งโล่งของห้องพักจากความกว้างของระยะเสาและความสูงเพดานอย่างน้อย 3 เมตร การคำนึงถึงทิศทางการรับแสงแดดและลม ทำให้ห้องมีอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะ รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุประกอบอาคารอย่างกระจกหนาสามชั้น(Triple Layered IGU) ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน ช่วยเปิดมุมมองสู่ภายนอกได้เต็มตาราวกับไม่มีอะไรกั้น ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายใน ป้องกันความร้อน ลดเสียงรบกวน และประหยัดวัสดุในงานตกแต่งภายในที่เลือกมาอย่างพิถีพิถัน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ และ fitting คุณภาพสูง มาตรฐานยุโรปที่สวยงาม คงทน และใช้งานได้เป็นอย่างดี ในด้านของงานวิศวกรรม จากความตั้งใจที่จะออกแบบให้ทุกอาคารอยู่อาศัยได้นานนับร้อยปี โครงสร้างของทุกอาคารจึงได้รับการคำนวณทางวิศวกรรมอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความแข็งแรงปลอดภัยแม้ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพายุหรือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ นอกจากนี้การวางผังกำหนดระดับของโครงการและแหล่งจ่ายไฟยังถูกออกแบบให้สามารถรองรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ได้ รวมไปถึงเครื่องมือและแนวทางสำรองในการรับมือเรื่องไม่คาดฝันต่างๆ รวมทั้งบริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยให้ผู้พักอาศัยมั่นใจได้ว่าสามารถอยู่อาศัยในห้องพักได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นในเวลาปกติ หรือในเวลาฉุกเฉินก็ตาม นอกจากนี้ อาคารคอนโดมิเนียมทั้ง 5 หลังของโครงการล้วนได้รับรางวัลมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environment Design) จาก U.S. Green Building Council ซึ่งเป็นระบบที่ถูกนำมาใช้ประเมินอาคารทั่วโลกในด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้ 5,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 215,000 ต้น เสมือนโครงการได้ส่งมอบสวนลุมพินีกลับสู่สังคมสังคมกว่า 7.5 สวน รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด แต่คงไม่มีสิ่งใดจะสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาโครงการได้เท่ากับความสบายทั้งกายและใจของลูกบ้าน ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดีภายในโครงการนี้ ไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่วนรวมในเวลาเดียวกัน