สยามสินธร ยกระดับ “สินธร วิลเลจ” สู่ความเป็น LEED Campus ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโครงการ Mixed-Use ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท สยามสินธร จำกัด ประสบความสำเร็จในการขอมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของ U.S. Green Building Council หรือ USGBC ให้กับ โครงการสินธร วิลเลจ ซึ่งเป็นโครงการ Mixed-Use ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่กว่า 42 ไร่ ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ทุกอาคารในโครงการ ทั้งอาคารที่พักอาศัยและโรงแรม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน LEED ประกอบด้วย * Sindhorn Residence* Sindhorn Tonson * Sindhorn Lumpini * The Residences at Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok * Baan Sindhorn * Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok * Kimpton Maa-Lai Bangkok Hotel * และ Sindhorn Midtown Hotel Bangkok *

สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบถึงก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่อนุรักษ์พลังงาน เช่น กระจกหนา 3 ชั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อน รังสียูวี และเสียงรบกวนจากภายนอก ช่วยให้บรรยากาศทั้งน่าอยู่และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การออกแบบพื้นที่ใช้งานแบบเปิดโล่งให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานในอาคาร และสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งโครงการยังได้ทดสอบคุณภาพอากาศของห้องพัก รวมถึงเติมอากาศสะอาดบริสุทธิ์จากภายนอกเข้าไปในอาคาร ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกห้องในพื้นที่โครงการสินธร วิลเลจ มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง  

นอกจากนี้ พื้นที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการสินธร วิลเลจ เป็นพื้นที่สีเขียว ทำให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการจะได้รับคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งการทำอาคารเขียวของโครงการสินธร วิลเลจ นี้ สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้มากถึง 5,000 ตันต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 215,000 ต้น หรือเทียบโดยพื้นที่เสมือนส่งมอบสวนลุมพินีกลับคืนสู่สังคมได้ถึง 7.5 สวน

นาย ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุลกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันให้กลุ่มอาคารภายใต้โครงการสินธร วิลเลจ ที่ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย โรงแรม และอาคารสำนักงานให้เช่า ให้เป็นอาคารเขียวอย่างเต็มรูปแบบ   ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาโครงการสินธร วิลเลจ ให้เป็นกลุ่มโครงการที่พักอาศัยและโรงแรมกลุ่มแรก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-650-9899 

************************************************