แนวความคิดการอยู่อาศัย

พื้นที่สวนขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของโครงการสินธร วิลเลจ ได้รับการออกแบบบนแนวความคิด “Living in the Park” หรือ การอยู่อาศัย “ภายใน” พื้นที่สีเขียว ซึ่งเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาตินั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ ให้ผู้อยู่มีความสุข สบายใจ และผ่อนคลาย บนความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่สวนที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่เป็นเพียงมุมมองที่ดีหรือวิวจากในห้องเท่านั้น แต่ยังสามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีในเวลาเดียวกัน

ที่ตั้งของโครงการสินธร วิลเลจนั้น รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสวนลุมพินีและพื้นที่สีเขียวของอาคารสำคัญต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง บริบทของความอุดมสมบูรณ์นี้เชื่อมต่อเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของต้นไม้ใหญ่พันธ์ุไทยที่มีอายุหลายสิบจนถึงร้อยปีอย่างต้นจามจุรีและต้นหางนกยูง


ต้นไม้เดิมเหล่านี้ได้รับความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งซึ่งจะต้องรักษาไว้ ด้วยการย้ายต้นไม้ไปอนุบาลก่อนจะนำกลับมาปลูกอีกครั้ง และในแง่ของการวางผังอาคารเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับต้นไม้ กระบวนการเหล่านี้ทำให้ต้นไม้ใหญ่กว่า 300 ต้น ภายในโครงการเติบโตต่อไปตามธรรมชาติได้อย่างสวยงามในพื้นที่เดิม เสมือนเป็นแกลลอรี่ของพันธุ์ไม้ที่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนสามารถสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่ร่มรื่นและผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลา