ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับการอยู่อาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สยามสินธรจึงออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยในการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

สินธรวิลเลจถูกวางแผนและออกแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความร่มรื่นจากธรรมชาติและความสะดวกสบาย ดังนั้น โครงการนี้จึงมีพื้นที่เปิดโล่งมากกว่าที่กฏหมายกำหนดถึง 2 เท่า และทุกอาคารล้วนถูกออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) นอกจากนี้ ยังใช้หลักการอยู่สบาย (Inside out design philosophy) ในการวางแผนโครงการ ทั้งในด้านการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

ในด้านการก่อสร้าง เรามุ่งเน้นมอบความปลอดภัยสูงสุดและอยู่สบาย ด้วยการออกแบบเพื่อพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิด เป็นอาคารที่พักอาศัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ออกแบบให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดในภูมิภาคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร รวมถึงโครงสร้างอาคารที่มีความแข็งแรง คงทน รองรับการใช้งานได้ถึง 100 ปี พื้นอาคารที่ถูกยกสูงถึง 2 เมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วม เราออกแบบด้วยการนำที่จอดรถทั้งหมดลงสู่ชั้นใต้ดินเพื่อทัศนียภาพที่ดี ลดมลภาวะและช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตัวอาคารเลือกใช้กระจกแบบ 3 ชั้น (Triple Layered Insulated Glass Unit) ซึ่งมีช่องอากาศตรงกลาง ช่วยลดเสียงรบกวน และป้องกันความร้อนจากภายนอก และเลือกที่จะวางแปลนอาคารให้มีห้องพักด้านเดียว (Single Loaded Corridor) ที่มีผนังสองชั้นพร้อมช่องว่างตรงกลางเป็นผนังกันระหว่างยูนิต เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากห้องข้างเคียง มอบประสบการณ์ความสงบเป็นส่วนตัวในทุกห้วงเวลาอยู่อาศัยให้กับคุณ การก่อสร้างทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด บริษัทก่อสร้างสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในการสร้างอาคารระดับนี้