เกี่ยวกับเรา

สยามสินธร

สยามสินธร คือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องผลกำไร แต่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สินธร วิลเลจ

ต้นแบบของการอยู่อาศัยใจกลางเมืองบนนถนนพื้นที่ซึ่งดีที่สุดสำหรับทุกชีวิต สินธรวิลเลจเป็นโครงการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสินธรและซอยต้นสน ภายใต้แนวคิด “Living in the Pak” จัดสรรพื้นที่กว่า 14 ไร่ เป็นสวนไม้ใหญ่ เพื่อสร้างบรรยากาศอยู่อาศัยท่ามกลางความร่มรื่นจากสีเขียวของธรรมชาติอย่างกลมกลืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร

ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับการอยู่อาศัยและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สยามสินธรจึงออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยในการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง